Emre Bağce

Hayatın bir söyleşi gibi yaşanabileceğini, küçük çabalarla daha insani bir dünya inşa edilebileceğini düşünürüm. Bir insan olarak hakikati neden kavrayamadığımı kendi kendime sorduğumda, vicdanım, aklım, kalbim, ruhum, zihnim, bedenim, hislerim hep bana bir şeyler anlatır; yetimler, evsizler, yurtsuzlar, zayıflar, mağdurlar, itilip kakılanlar hep bir şeyler haykırır. İçinde yer aldığım çevre, ağaçlar, karıncalar, kediler, kuşlar, kelebekler, nice canlı ve cansız varlık hep bir şeyler gösterir. Her an hatırlatılır bir yağmur damlası gibi duru hakikat:

Düşün zamanın akıp gidişini! Gerçek şu ki, insan ziyandadır. Ancak iman edenler, iyi işler yapanlar, birbirlerine hakkı ve sabrı öğütleyenler bunun dışındadır.

İnsanlığa dair ortak meseleler üzerinde kendimce kafa yorup, bunları öneri ve teklif olarak tanıdığım, tanımadığım tüm insanlarla paylaşmayı insana yakışır bir hâl, insanlığa yakışır bir tavır olarak görürüm.

Birçok durumda, okumanın yazmaktan, dinlemenin konuşmaktan daha erdemli olduğuna inanırım; bir diğer kişinin konuşabilmesi için susabilmenin veya konuşabilmenin aynı ölçüde değerli olduğuna.

Kelime ve kavramların da tüm varlıklar gibi bir onur ve saygınlığının olduğunu düşünürüm. O nedenle kavramların içinin boşaltılmasına, sözün ve kavramların menfaatler uğruna çarpıtılmasına itiraz eder, hakikati kendimce dile getirmeye çalışırım.

Temsili demokrasinin sürekli aslına, yani oligarşiye ve monarşiye dönme eğilimi taşıdığını görür; toplumsal hayatın tüm alanlarında, katılım ve kura’nın her türlü seçim ve temsilden çok daha aklî, faydalı ve ahlâkî olduğunu savunurum.

Halen Marmara Üniversitesi’nde öğretim üyesiyim. Dürüstlükleri ve çalışkanlıkları dışında öğrencilerim arasında hiçbir ayrım gözetmem, tüm öğrencilerimi aynı ölçüde saygın ve değerli görür, her birine aynı ölçüde faydalı olmak için çaba gösteririm.

Anlattığım bu kişinin bana yabancı olmadığını sanıyorum.

Birkaç yazı:
Sokaklarda, yollarda kedileri, köpekleri, güvercinleri ezip geçenler biliyorlar mı?
Kim Kendini Huzur ve Güven İçinde Hissediyor?
Bir İstanbul Akşamı: Gölgelere Yansıyanlar
Canım Anam’a
Tüyü Bitmemiş Yetimin Hakkı
Ahlak ve Estetik
Hayy, hayat ve hayvana dair: Dilimiz neler söylemez ki
İletişim ve İnsan
Soma’ya Ağıt
Kendini Başkasının Yerine Koymalı İnsan
İdeolojilerin Anlam Dünyası ve Adalet
Konuşmak mı, susmak mı?
Rousseau’da Toplum Sözleşmesi, Siyasal Meşruiyet ve Katılımcı Demokrasi
Siyaset ve Demokrasi Üzerine Eleştirel Bir Değerlendirme
Politics and Democracy: A Critical Evaluation
İbni Haldun’un İdeoloji Kuramı: Karşılaştırmalı Bir Çözümleme
Modernliğin Temelleri ve İkircikli Serüveni
Türkiye’de Siyaset ve Resmi İdeoloji: Temel Yaklaşımlar
Türk Siyasal Literatürü Üzerine Kısa Notlar
Emperyalizm Kuramları ve Amerikan Kamu Diplomasisi
Küresel Savaşların Eşiğinde Kant ve Hegel’i Yeniden Okumak
The Role of Political Institutions in Tackling Political Fragmentation and Polarization: Presidentialism versus Parliamentarism